Zajęcia

***

***

Zapraszamy do rejestracji na zajęcia w sezonie 2023/2024 w Domu Kultury Stare Babice. Zapisów można dokonywać wyłącznie przez internet za pomocą portalu strefazajec.pl.

Informacja dot. odbioru dzieci ze Szkoły w Zielonkach-Parceli na podstawie aktualnych ustaleń ze szkołą:

Odbiór dzieci (tylko klasy 0-2) ze świetlicy przez instruktora jest możliwy wyłącznie na grupowe zajęcia. Jeśli rodzic chciałby skorzystać z opcji odbioru przez naszego instruktora powinien wypełnić zgodę na zajęcia pozalekcyjne (formularz do pobrania ze strony szkoły i poniżej), aby instruktor mógł odebrać dziecko ze szkoły. Oryginał zgody na zajęcia należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury, a kopia zostanie przekazana przez Dom Kultury do szkoły. Jeśli zgoda nie będzie przekazana do Domu Kultury nasz instruktor nie będzie wiedział, że ma odebrać dziecko. 

Podkreślamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za nieodebranie dzieci, jeśli nie są w momencie odbierania przez instruktora dostępne w świetlicy. Zwracamy uwagę, że instruktor nie ma możliwości czekać na spóźnione dzieci. Prosimy więc o rozważne zapisywanie na zajęcia.

Link do formularza zgody: 

Pozostałe dokumenty: