NGO

W nawiązaniu do spotkania 10 marca 2020 r. dotyczącego współpracy organizacji pozarządowych z Domem Kultury Stare Babice poniżej przedstawiamy WNIOSEK o udostępnienie przestrzeni Domu Kultury Stare Babice dla organizacji pozarządowych.

Kilka wskazówek dotyczących wypełniania wniosku przez organizacje pozarządowe:

  • wniosek należny wypełnić najpóźniej na 60 dni przed datą wydarzenia i przesłać mailowo (kontakt@domkultury-starebabice.pl) lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie Domu Kultury;
  • w razie jakichkolwiek pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny;
  • Dyrektor Domu Kultury podejmuje decyzje w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, a odpowiedź będzie przesyłana na podany we wniosku adres mailowy.

WNIOSEK do pobrania poniżej

Zachęcamy Państwa, aby wniosek składać na jak najwcześniejszym etapie planowania wydarzenia. Im wcześniej go Państwo do nas prześlą, tym większa szansa, że zaproponowany przez Państwa termin wydarzenia będzie możliwy.

Wspólny Kalendarz Wydarzeń Kulturalnych w Gminie Stare Babice

kliknij w ikonę poniżej