Kontakt – Gazeta Babicka

Redakcja Gazety Babickiej

tel. +48 22 487 18 79

redaktor prowadząca/reklama – Izabela Bek

tel. kom. +48 508 79 39 36

e-mail: gazeta@domkultury-starebabice.pl