DANE PODSTAWOWE

Data rozpoczęcia:  03.10.2019
Czas trwania: 60 min
Organizator:  Dom Kultury Stare Babice
Kategorie: 8-13, dzieci, młodzież, edukacja, inne, czwartek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Termin: czwartek w godz. 16:00-17:00
Miejsce: Dom Kultury Stare Babice
Wielkość grupy: 8 osób
Prowadzący: Ewelina Michalik

OPŁATY

Opłata za zajęcia: 80 zł
Opłata ze zniżką KDR*: 64 zł

*KDR – Karta Dużej Rodziny wydana w Gminie Stare Babice, Uzyskanie zniżki wymaga okazania karty w sekretariacie/recepcji Domu Kultury Stare Babice

REJESTRACJA

Zapisy - strefazajec.pl

OPIS ZAJĘĆ

Zapraszamy na zajęcia orto-memo, czyli trening poprawnego ortograficznego pisania dla uczniów klas IV-VIII (grupa początkująca) organizowane przez Dom Kultury Stare Babice. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu w czwartek w godz. 16:00-17:00.

Cel ogólny zajęć:
Głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom skutecznej pomocy w opanowaniu prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Cele szczegółowe:
– utrwalenie zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami
ortograficznymi,
– przyswojenie pisowni wyrazów do opanowania pamięciowego,
– wdrażanie do samokontroli,
– wytworzenie szybkich, automatycznych powiązań między obrazem
słuchowym słowa, a jego formą graficzną,
– doskonalenie pamięci słuchowo – wzrokowej,
– poszerzenie zasobu słownictwa,
– pobudzenie czujności ortograficznej i umiejętności prawidłowego
stosowania poznanych reguł ortograficznych podczas pisania,
– wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i korygowania błędów,
– rozwinięcie pozytywnego stosunku do nauki ortografii,
– wzmacnianie sfery emocjonalno – motywacyjnej,
– zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
– rozwinięcie współpracy z rodzicami.

Formy realizacji:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych przez cały rok szkolny.

Metoda:
W programie uwzględniono zarówno tradycyjne formy wspomagania procesu uczenia się i zapamiętywania, jak też metody polegające na wykorzystaniu zdolności skojarzeniowych i wizualizacyjnych mózgu – mnemotechniki.
Zakres ćwiczeń wykorzystanych w programie:
Program zakłada naukę i utrwalenie poprawnej pisowni w zakresie różnicowania : ó-u, rz-ż, ch-h.
Ćwiczenia dotyczą:
-poznania i utrwalenia zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
– opanowania wyjątków,
– utrwalenia pisowni wyrazów niewymiennych,
– tworzenia i utrwalenia pisowni wyrazów pokrewnych od w/w,
– prawidłowego przyporządkowania ortogramu do reguły,
– ćwiczeń utrwalających w wyrazach, zdaniach, tekstach.

Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Czas trwania 1 zajęć: 60 min

Koszt zajęć: 80 zł/miesiąc. Płatności należy dokonywać z góry za dany miesiąc przed pierwszymi zajęciami, maksymalnie do 5tego dnia miesiąca. Zalecamy płatności przez system PayU poprzez portal www.strefazajec.pl lub kartą płatniczą w kasie Domu Kultury Stare Babice. Kasa czynna pn-pt. w godz. 8:00-16:00.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice (KDR zaczynająca się od numeru 1432072) i po okazaniu jej w kasie Domu Kultury Stare Babice udzielamy zniżki 20%. tj. koszt zajęć 64 zł/miesiąc.

Zapisy odbywają się wyłącznie online przez www.strefazajec.pl

Zajęcia zaczynają się w pażdzierniku 2019.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 487 18 70 lub 22 487 18 48.

Zapraszamy!