DANE PODSTAWOWE

Data rozpoczęcia:  04.10.2019
Czas trwania: 45 min
Organizator:  Dom Kultury Stare Babice
Kategorie: 8-14, dzieci, młodzież, edukacja, inne, piątek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Termin: piątek w godz. 16:00-16:45
Miejsce: Dom Kultury Stare Babice
Wielkość grupy: 8 osób
Prowadzący: Ewelina Michalik

OPŁATY

Opłata za zajęcia: 80 zł
Opłata ze zniżką KDR*: 64 zł

*KDR – Karta Dużej Rodziny wydana w Gminie Stare Babice, Uzyskanie zniżki wymaga okazania karty w sekretariacie/recepcji Domu Kultury Stare Babice

REJESTRACJA

Zapisy - strefazajec.pl

OPIS ZAJĘĆ

Zapraszamy na zajęcia origami dla uczniów klas II-VI (8-12 lat)  organizowane przez Dom Kultury Stare Babice. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu w piątek w godz. 16:00-17:00.

ORIGAMI to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację.

Cel ogólny:
Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju i rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych.

Cele szczegółowe:
– rozwijanie sprawności manualnej, – usprawnianie współpracy rąk, – kształtowanie precyzji, – doskonalenie umiejętności planowania ruchu, – rozwijanie koncentracji, – doskonalenie orientacji przestrzennej, – usprawnianie percepcji wzrokowej, – rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej (integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych), – usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, – przezwyciężanie lustrzanego odbicia, – kształtowanie intuicji geometrycznych, – rozwijanie myślenia technicznego, – doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, – rozwijanie kreatywności, – kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych,
– rozwijanie wytrwałości w pracy, doprowadzania podjętych zadań do końca.

Formy:
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

Metody:
W programie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – orgiami.
.
Zakres zadań wykorzystanych w programie:
Złożenia płaskie:
– z kół,
– z kwadratów,
– kiriorigami.
Złożenia przestrzenne:
– z kwadratów,
– z prostokątów.

Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Czas trwania 1 zajęć: 45 min

Koszt zajęć: 80 zł/miesiąc. Płatności należy dokonywać z góry za dany miesiąc przed pierwszymi zajęciami, maksymalnie do 5tego dnia miesiąca. Zalecamy płatności przez system PayU poprzez portal www.strefazajec.pl lub kartą płatniczą w kasie Domu Kultury Stare Babice. Kasa czynna pn-pt. w godz. 8:00-16:00.

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice (KDR zaczynająca się od numeru 1432072) i po okazaniu jej w kasie Domu Kultury Stare Babice udzielamy zniżki 20%. tj. koszt zajęć 64 zł/miesiąc.

Zapisy odbywają się wyłącznie online przez www.strefazajec.pl

Zajęcia zaczynają się w październiku 2019.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 487 18 70 lub 22 487 18 48.

Zapraszamy!