DANE PODSTAWOWE

Data rozpoczęcia:  04.10.2019
Czas trwania: 60 min
Organizator:  Dom Kultury Stare Babice
Kategorie: 60+, seniorzy, edukacja, inne, czwartek

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Termin: czwartek w godz. 13:00-14:00
Miejsce: Dom Kultury Stare Babice
Wielkość grupy: 12 osób
Prowadzący: Ewelina Michalik

OPŁATY

Zajęcia bezpłatne.

REJESTRACJA

Zapisy - strefazajec.pl

OPIS ZAJĘĆ

Zapraszamy seniorów z Gminy Stare Babice na bezpłatne zajęcia origami organizowane przez Dom Kultury Stare Babice. Zajęcia będą odbywać się 1 raz w miesiącu w trzeci czwartek miesiąca tj. 17.10.2019, 21.11.2019, 19.12.2019 w godz. 13:00-14:00 w pracowni kreatywnej na I piętrze Domu Kultury Stare Babice.

ORIGAMI to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację.

Cel ogólny:
Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju i rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych.

Cele szczegółowe:
– rozwijanie sprawności manualnej, – usprawnianie współpracy rąk, – kształtowanie precyzji, – doskonalenie umiejętności planowania ruchu, – rozwijanie koncentracji, – doskonalenie orientacji przestrzennej, – usprawnianie percepcji wzrokowej, – rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej ( integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych), – usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, – przezwyciężanie lustrzanego odbicia, – kształtowanie intuicji geometrycznych, – rozwijanie myślenia technicznego, – doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, – rozwijanie kreatywności, – kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych,
– rozwijanie wytrwałości w pracy, doprowadzania podjętych zadań do końca.

Formy:
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową.

Metody:
W programie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – orgiami.

Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Czas trwania 1 zajęć: 60 min

Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy online lub zgłoszenia telefoniczne 22 487 18 48.

Pierwsze zajęcia odbęda się 17 października 2019.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 487 18 70 lub 22 487 18 48.

Zapraszamy!