***

Ze względu na obowiązujące obecnie obostrzenia zajęcia organizowane przez Dom Kultury Stare Babice odbywają się w formie online. Próby do wydarzeń artystycznych Chóru Aprobata, Babickiej Orkiestry Dętej im. K. Pendereckiego, tańca nowoczesnego z Happy Dance Studio oraz Teatrzyku Zielonki Gęś do dnia 18 kwietnia 2021 są zawieszone w formie stacjonarnej.

***

Zapraszamy do rejestracji na zajęcia w sezonie 2020/2021 w Domu Kultury Stare Babice. Zapisów można dokonywać wyłącznie przez internet za pomocą portalu strefazajec.pl.

Pełna oferta zajęć popołudniowych znajduje się na portalu strefa zajęć i zapisy na zajęcia nadal trwają. Wkrótce będą także możliwe zapisy na zajęcia poranne, które uruchamiamy w związku z licznymi prośbami rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli.

 

Informacja dot. dzieci ze Szkoły w Zielonkach-Parceli na podstawie aktualnych ustaleń ze szkołą:

Dzieci zapisane na zajęcia poranne w Domu Kultury powinny być przyprowadzone przez rodziców bezpośrednio na zajęcia do Domu Kultury. Jest możliwość, aby po zajęciach instruktor odprowadzał dzieci do szkoły, jeśli otrzymamy taką informację. Nie ma możliwości, aby na poranne zajęcia instruktor Domu Kultury odbierał dzieci ze świetlicy szkolnej.

Odbiór ze świetlicy przez instruktora  jest możliwy wyłącznie na grupowe zajęcia popołudniowe, ale wówczas rodzic zobowiązany jest do odbioru dzieci po zajęciach z Domu Kultury. Nie ma możliwości, aby dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Domu Kultury wróciły ponownie do świetlicy szkolnej. Jeśli rodzic chciałby skorzystać z opcji odbioru przez naszego instruktora powinien wypełnić zgodę na zajęcia pozalekcyjne (formularz do pobrania ze strony szkoły), aby instruktor mógł odebrać dziecko ze szkoły. Zgodę na zajęcia należy wkleić dziecku do dzienniczka, a kopię zgody przekazać do Domu Kultury. Jeśli kopia zgody nie będzie przekazana do Domu Kultury nasz instruktor nie będzie wiedział, że ma odebrać dziecko.

Link do formularza zgody: https://cloud1k.edupage.org/cloud?z%formularz_zgody

zapisy na zajecia online