REGULAMIN „LATO W GMINIE” 2023 TUTAJ

***

Oferta zajęć na sezon 2022/2023 TUTAJ

***

Zapraszamy do rejestracji na zajęcia w sezonie 2022/2023 w Domu Kultury Stare Babice. Zapisów można dokonywać wyłącznie przez internet za pomocą portalu strefazajec.pl.

UWAGA!!!

ZAPISY na ANGIELSKI (2 razy w tygodniu) https://sosnowaszpilka.pl/zapisy/

ZAPISY na PROJEKTOWANIE i DRUKOWANIE 3D

https://edu3dkacja.pl/zajecia-cykliczne-z-druku-3d-dla…/

ZAPISY na POLSKI i ANGIELSKI dla ÓSMOKLASISTÓW

https://kursylomianki.pl/zapisy-2/

 

Informacja dot. dzieci ze Szkoły w Zielonkach-Parceli na podstawie aktualnych ustaleń ze szkołą:

Dzieci zapisane na zajęcia poranne w Domu Kultury powinny być przyprowadzone przez rodziców bezpośrednio na zajęcia do Domu Kultury. Jest możliwość, aby po zajęciach instruktor odprowadzał dzieci do szkoły, jeśli otrzymamy taką informację. Nie ma możliwości, aby na poranne zajęcia instruktor Domu Kultury odbierał dzieci ze świetlicy szkolnej.

Odbiór ze świetlicy przez instruktora  jest możliwy wyłącznie na grupowe zajęcia popołudniowe, ale wówczas rodzic zobowiązany jest do odbioru dzieci po zajęciach z Domu Kultury. Nie ma możliwości, aby dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez Domu Kultury wróciły ponownie do świetlicy szkolnej. Jeśli rodzic chciałby skorzystać z opcji odbioru przez naszego instruktora powinien wypełnić zgodę na zajęcia pozalekcyjne (formularz do pobrania ze strony szkoły), aby instruktor mógł odebrać dziecko ze szkoły. Zgodę na zajęcia należy wkleić dziecku do dzienniczka, a kopię zgody przekazać do Domu Kultury. Jeśli kopia zgody nie będzie przekazana do Domu Kultury nasz instruktor nie będzie wiedział, że ma odebrać dziecko.

Link do formularza zgody: FORMULARZ ZGODY