Konkurs Babickie Mamy 2024 – nagrody

Ładowanie Wydarzenia

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6-15 lat.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach wiekowych:

 • dzieci 6 – 8 lat;
 • dzieci 9 – 12 lat;
 • dzieci 13 – 15 lat.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w terminie od 8 kwietnia do 20 maja 2024 roku

 1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie portretu swojej Mamy w dowolnej technice plastycznej (np. rysunek, wydzieranka, kolaż, akwarela) wraz z krótkim tekstem na temat Mamy lub poświęconym Mamie (życzenia, opis, wiersz).
 2. Tekst powinien być wkomponowany w pracę plastyczną.
 3. Prace muszą być wykonane przez Uczestnika własnoręcznie, dowolną techniką w formacie A3.
 4. Każdy Uczestnik konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenie do konkursu polega na wykonaniu wszystkich poniżej wskazanych kroków:
 • dostarczenie oryginału pracy zatytułowanej „Babickie Mamy 2024” do sekretariatu lub recepcji Domu Kultury Stare Babice;
 • podanie na odwrocie pracy informacji o Uczestniku: imię, nazwisko, wiek, a także imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego wraz z adresem mailowym oraz numerem telefonu kontaktowego.

 

Organizator przewidział po 3 nagrody dla Uczestników najładniejszych i najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej tj.:

 • I miejsce – 2 bilety na dowolne wydarzenie (koncert, spektakl teatralny) organizowane przez Dom Kultury Stare Babice. Czas realizacji do 31.10.2024 r.
 • II miejsce – zestaw upominkowy.
 • III miejsce – zestaw upominkowy.

 

Regulamin konkursu tutaj: https://domkultury-starebabice.pl/wp-content/uploads/2024/04/regulamin-konkursu-Babickie-Mamy-2024.pdf 

 

 

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

Phone: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

Fax: 458 761-9562

Web: ThemeFusion

Ostatnie wpisy