Rekrutacja do projektu „ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY” stworzonego przez babicką młodzież tzw. MBM spotykającą się od wielu miesięcy w Domu Kultury Stare Babice, ruszyła i potrwa do wtorku 9 stycznia do godz. 17.00🙂
O co chodzi w projekcie? Po pierwsze o to, żeby młodzież w wieku 13-19 lat realizowała swoje pomysły i działa samodzielnie tylko pod opieką koordynatora z Domu Kultury Stare Babice.
Młodzi dzięki uczestnictwie w projekcie poznają swoje mocne i słabe strony, nauczą się podejmować decyzje i ponosić konsekwencje swoich działań. Poprzez realizację zaplanowanych w projekcie aktywności poznają bliżej lokalne środowisko.
Uczestnikami projektu może być młodzież w wieku 13-19 lat z gminy Stare Babice. Liczba miejsc jest ograniczona: maksymalnie 14 osób.
Uczestnicy projektu zorganizują sobie wyście do parku trampolin pod koniec stycznia. Przygotują dla siebie wycieczkę do Łowicza od A do Z. Wezmą udział w warsztatach kulinarnych i wyposażą pracownie Domu Kultury w konieczny do tego sprzęt kuchenny. Dzięki warsztatom filmowym będą w stanie stworzyć filmiki, których bohaterami będą przedstawiciele różnych zawodów z naszej gminy. To nie jest wszystko. W planach wiele innych akcji, które zrealizują w ciągu 7 miesięcy projektu (styczeń-lipiec 2024).
Wszystko po to, aby sprawdzić się, wzmocnić swoje różnorodne kompetencje i móc uczyć się na błędach.
Nabór do projektu odbywa się online przez formularz do godz. 17.00 we wtorek 9 stycznia 2024: https://forms.gle/QGTNDp7utz3EXnXc6
Wyboru uczestników projektu dokona młodzież, która stworzyła projekt. Z osobami wybranymi będą się kontaktowali telefonicznie po godz. 19.00 we wtorek 9 stycznia.
Projekt został dofinansowany w ramach Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której realizatorem jest Fundacja Civis Polonus. Szczegółowe informacje o programie: https://rownacszanse.pl/

Zgoda na udział w projekcie – uczestnik niepełnoletni => TUTAJ

Zgoda na udział w projekcie – uczestnik Pełnoletni => TUTAJ