Dyrektor Domu Kultury Stare Babice ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz ruchowych w sezonie 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert. Zajęcia organizowane w Domu Kultury Stare Babice skierowane są do uczestników w każdym wieku: dzieci, młodzieży, czynnych zawodowo dorosłych oraz dla seniorów.

W sezonie 2019/2020 chcielibyśmy uruchomić różnorodne zajęcia artystyczne tj. teatralne, wokalne, taneczne i muzyczne (pianino, gitara, keyboard, perkusja), edukacyjne, językowe, rękodzielnicze, kulinarne, fotograficzne itp. Jesteśmy otwarci na wszystkie interesujących propozycje zajęć.

Szczegółowe wymagania znajdują się w ogłoszeniu konkursu (do pobrania poniżej).

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie konkursu
Wzór oferty

Oferty zgodnie z wzorem należy przesyłać na następujący adres e-mail konkurs@domkultury-starebabice.pl do 17 czerwca 2019.