Grafik klubu mieszkańca w Gminie Stare BabiceZajęcia stałe, które regularnie odbywają się w Klubie Mieszkańca

KLUB MIESZKAŃCA
Domu Kultury Stare Babice
ul. Polna 40
05-082 Stare Babice