Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum  zdających egzamin z matematyki. Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W trakcie zajęć zostaną powtórzone i utrwalone wiadomości z działów matematyki, według programu opracowanego przez nauczyciela posiadającego wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów.

Celem kursu jest przygotowanie ucznia do egzaminu poprzez:

  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi
  • przypomnienie i utrwalenie materiału szkolnego
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
  • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu
  • wzmocnienie pewności siebie

Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki z wieloletnim stażem pracy w szkole, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurs realizowany będzie w grupach od 6 do 10 osób.
Termin: uwaga zmiana godziny! soboty godz. 9:00-10:30 Kurs rozpocznie się 22.09.2018r i potrwa do czasu egzaminu.

Koszt kursu – płatność w ratach z góry:
I rata za wrzesień i październik 2018 tj 6 zajęć x 30 zł = 180 zł
II rata za listopad i grudzień 2018 tj. 6 zajęć x 30 zł = 180 zł
III rata za styczeń i luty 2019
IV rata za marzec i kwiecień 2019

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl. W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy.

Płatności należy dokonać na konto bankowe Domu Kultury Stare Babice: Warszawski Bank Spółdzielczy nr 60 8015 0004 0036 1781 2030 0001. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, kurs matematyka-egzamin gimnazjalny 2018/2019.

Płatność jest gwarancją miejsca. Płatność I raty wymagana jest najpóźniej do 15.09.2018. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i płatności.
Zapraszamy!