Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum  zdających egzamin z matematyki. Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W trakcie zajęć zostaną powtórzone i utrwalone wiadomości z działów matematyki, według programu opracowanego przez nauczyciela posiadającego wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów.

Celem kursu jest przygotowanie ucznia do egzaminu poprzez:

  • pracę z przykładowymi zadaniami egzaminacyjnymi
  • przypomnienie i utrwalenie materiału szkolnego
  • rozwój umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu
  • rozwój umiejętności opanowania stresu podczas egzaminu
  • wzmocnienie pewności siebie

Zajęcia prowadzi nauczyciel matematyki z wieloletnim stażem pracy w szkole, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego.

Kurs realizowany będzie w grupach od 6 do 10 osób.
Termin: uwaga zmiana godziny! soboty godz. 9:00-10:30 Kurs rozpocznie się 22.09.2018r i potrwa do czasu egzaminu.

Koszt kursu – płatność w ratach z góry:
I rata za wrzesień i październik 2018 tj 6 zajęć x 30 zł = 180 zł
II rata za listopad i grudzień 2018 tj. 6 zajęć x 30 zł = 180 zł 22.12.2018 ostatnie zajęcia w grudniu
III rata za 22.12.2018 oraz styczeń i luty 2019 tj. 7 zajęć x 30 zł=210 zł (płatność do 4.01.2019)
terminy zajęć styczeń- luty: 5, 12,19,26 stycznia 2019r., 16,23 lutego 2019r.
IV rata za 2,9,16,23,30 marca 2019 i 6 kwietnia 2019 tj. 6 zajęć x 30 zł = 180 zł  (płatność do 28.02.2019)

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl. W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy.

Płatności należy dokonać na konto bankowe Domu Kultury Stare Babice: Warszawski Bank Spółdzielczy nr 60 8015 0004 0036 1781 2030 0001. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, kurs matematyka-egzamin gimnazjalny 2018/2019.

Płatność jest gwarancją miejsca. Płatność I raty wymagana jest najpóźniej do 15.09.2018. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i płatności.
Zapraszamy!