ORTO-MEMO

Trening poprawnego ortograficznego pisania.
Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VIII

orto-memo dla klas IV-V
Termin zajęć: środa godz. 16:00-16:45
Czas trwania 1 zajęć: 45 min
Koszt: 72 zł za 4 zajęcia w miesiącu (1 zajęcia 18 zł)
Opłaty w kolejnych miesiącach:
wrzesień (19 i 26.09) 36 zł
październik (3,10,17,24,31.10) 5×18 zł = 90 zł
listopad (7,14,21,28.11) 4×18 zł = 72 zł
grudzień (5,12,19.12) 3×18 zł = 54 zł
styczeń 2019(2,9,16,23.01) 4×18 zł = 72 zł (od 1 stycznia 2019r. zniżka 20% wyłącznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
luty 2019(13,20,27.02.2019) 3×18 zł = 54 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 3x14zł=42 zł)
marzec 2019(6,13,20,27.03.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
kwiecień 2019(3,10,17,24.04.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
maj 2019(8,15,22,29.05.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)

orto-memo dla klas VI-VIII
Termin zajęć: środa godz. 17:00-17:45
Czas trwania 1 zajęć: 45 min
Koszt: 72 zł za 4 zajęcia w miesiącu (1 zajęcia 18 zł)
Opłaty w kolejnych miesiącach:
wrzesień (19 i 26.09) 36 zł
październik (3,10,17,24,31.10) 5×18 zł = 90 zł
listopad (7,14,21,28.11) 4×18 zł = 72 zł
grudzień (5,12,19.12) 3×18 zł = 54 zł
styczeń 2019(2,9,16,23.01) 4×18 zł = 72 zł (od 1 stycznia 2019r. zniżka 20% wyłącznie dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
luty 2019(13,20,27.02.2019) 3×18 zł = 54 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 3x14zł=42 zł)
marzec 2019(6,13,20,27.03.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
kwiecień 2019 (3,10,17,24.04.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)
maj 2019(8,15,22,29.05.2019) 4×18 zł = 72 zł (dla posiadaczy KDR wydanej w Gminie Stare Babice 4x14zł=56 zł)

Cel ogólny zajęć:
Głównym zadaniem jest zapewnienie uczniom skutecznej pomocy w opanowaniu prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.
Cele szczegółowe:
– utrwalenie zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami
ortograficznymi,
– przyswojenie pisowni wyrazów do opanowania pamięciowego,
– wdrażanie do samokontroli,
– wytworzenie szybkich, automatycznych powiązań między obrazem
słuchowym słowa, a jego formą graficzną,
– doskonalenie pamięci słuchowo – wzrokowej,
– poszerzenie zasobu słownictwa,
– pobudzenie czujności ortograficznej i umiejętności prawidłowego
stosowania poznanych reguł ortograficznych podczas pisania,
– wdrażanie do samokontroli, lepszego dostrzegania i korygowania błędów,
– rozwinięcie pozytywnego stosunku do nauki ortografii,
– wzmacnianie sfery emocjonalno – motywacyjnej,
– zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
– rozwinięcie współpracy z rodzicami.

Formy realizacji:
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 6-8 osobowych przez cały rok szkolny.

Metoda:
W programie uwzględniono zarówno tradycyjne formy wspomagania procesu uczenia się i zapamiętywania, jak też metody polegające na wykorzystaniu zdolności skojarzeniowych i wizualizacyjnych mózgu – mnemotechniki.
Zakres ćwiczeń wykorzystanych w programie:
Program zakłada naukę i utrwalenie poprawnej pisowni w zakresie różnicowania : ó-u, rz-ż, ch-h.
Ćwiczenia dotyczą:
-poznania i utrwalenia zasad prawidłowej pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi,
– opanowania wyjątków,
– utrwalenia pisowni wyrazów niewymiennych,
– tworzenia i utrwalenia pisowni wyrazów pokrewnych od w/w,
– prawidłowego przyporządkowania ortogramu do reguły,
– ćwiczeń utrwalających w wyrazach, zdaniach, tekstach.

Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Jak zapisać się na zajęcia?
• mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl lub
• telefoniczne pod numerem 22 487 18 70
W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy opiekuna lub uczestnika. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub opiekun uczestnika jest zobowiązany wypełnić kartę uczestnika zajęć/warsztatów w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice oraz dokonać płatności za zajęcia.