ORIGAMI

Zajęcia origami to zajęcia rozwijające umiejętności manualne, przestrzenne oraz koncentrację przeznaczone dla dzieci 5-7 lat oraz 8-12 lat.

Origami  dla dzieci 5-7 lat
Termin zajęć: piątek godz. 15:00-15:45
Czas trwania 1 zajęć: 45 min
Koszt: 72 zł za 4 zajęcia w miesiącu (18 zł za 1 zajęcia). Od 1 stycznia 2019r. zniżka 20% dla posiadaczy babickiej Karty Dużej Rodziny (KDR zaczynające się od numeru 1432072).

Origami  dla dzieci 8-12 lat
Termin zajęć: piątek godz. 16:00-17:00
Czas trwania 1 zajęć: 60 min
Koszt: 80 zł za 4 zajęcia w miesiącu (20 zł za 1 zajęcia). Od 1 stycznia 2019r. zniżka 20% dla posiadaczy babickiej Karty Dużej Rodziny (KDR zaczynające się od numeru 1432072) tj. 64 zł za 4 zajęcia w miesiącu (16 zł za 1 zajęcia).

Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rozwoju i rozwijanie potencjałów w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych.
Cele szczegółowe: rozwijanie sprawności manualnej, usprawnianie współpracy rąk, kształtowanie precyzji, doskonalenie umiejętności planowania ruchu, rozwijanie koncentracji, doskonalenie orientacji przestrzennej, usprawnianie percepcji wzrokowej, rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej ( integrowanie funkcji percepcyjno – motorycznych), usprawnianie umiejętności grafomotorycznych, przezwyciężanie lustrzanego odbicia, kształtowanie intuicji geometrycznych, rozwijanie myślenia technicznego, doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie kreatywności, kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji słownych, rozwijanie wytrwałości w pracy, doprowadzania podjętych zadań do końca.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową. W programie wykorzystano japońską sztukę składania papieru – orgiami.
Zakres zadań wykorzystanych w programie:
Złożenia płaskie:
– z kół,
– z kwadratów,
– kiriorigami.
Złożenia przestrzenne:
– z kwadratów,
– z prostokątów.

Prowadząca: Ewelina Michalik – pedagog-terapeuta wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

Jak zapisać się na zajęcia?
• mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl lub
• telefoniczne pod numerem 22 487 18 70
W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy opiekuna lub uczestnika. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub opiekun uczestnika jest zobowiązany wypełnić kartę uczestnika zajęć/warsztatów w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice oraz dokonać płatności za zajęcia.