ARCHITEKTURA DLA DZIECI

Warsztaty architektoniczne dla dzieci pt. „Było sobie miasto”

Zajęcia przeznaczone dla dzieci 8-11 lat mające na celu rozwijać świadomość przestrzenną oraz (za pomocą prostych, praktycznych zadań) zapoznawać z podstawami wiedzy nt. architektury, urbanistyki, podstawowych zasad działania miasta i przestrzeni nas otaczającej. Chcemy wzbudzać w uczestnikach zainteresowanie przestrzenią, w której się poruszają i którą zamieszkują. Pomagać rozwijać świadomość społeczną, oraz poznawać architekturę i urbanistykę.

Na zajęciach uczestnicy stworzą modele domów i miast. Za pomocą zestawów konstrukcyjnch BAMP zbudujemy różnego rodzaju instalacje i makiety. Zapoznamy się z różnymi rozwiązaniami technicznymi (Zbudujemy prosty akwedukt i wieżę ciśnień).

Zajęcia trwają 1.5 godziny i odbywają się raz w tygodniu, w cyklach trzymiesięcznych.

Prowadzący: Mateusz Metkowski

Termin: poniedziałek godz. 16:30-18:00
Trwa nabór. Jeśli zbierze się minimalna ilość uczestników, zajęcia rozpoczną się w październiku.

Czas trwania zajęć: 90 min
Koszt: 40 zł za 1 zajęcia, czyli 160 zł za 4 zajęcia w miesiącu (zajęcia 1 x w tyg.), dla babickiej Karty Dużej Rodziny zniżka 144 zł za 4 zajęcia w miesiącu.

Jak zapisać się na zajęcia?
• mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl lub
• telefoniczne pod numerem 22 487 18 70
W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy opiekuna lub uczestnika. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub opiekun uczestnika jest zobowiązany wypełnić kartę uczestnika zajęć/warsztatów w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice oraz dokonać płatności za zajęcia.