Programowanie dla przedszkolaków 5-6 lat

PROGRAMOWANIE Z MATEMATYKĄ DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Zajęcia są połączeniem dwóch najważniejszych dziedzin we współczesnym świecie.

O szczególnej roli matematyki w nauce dzieci nikogo nie trzeba już dziś przekonywać. Zawód programisty jest jednym z najbardziej pożądanych na świecie, a programistów ciągle brakuje.

Zajęcia są realizowane przez zabawę w praktyczny, interesujący dla dzieci sposób
z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Składają się z 2 połączonych tematycznie i uzupełniających się części: matematyki i programowania.

W części matematycznej: szczególny nacisk kładziemy na sprawność rachunkową.

Cześć programistyczna: każde zajęcia rozpoczynają się od doświadczenia przez dzieci na własnej osobie (poprzez zabawę w ruchu i na dywanie) efektów tego, co zaprogramują, od praktycznego poznania jak działa klocek, który będzie wprowadzony na zajęciach. Dopiero wtedy przechodzimy do pracy na tabletach.

Najmłodsi uczą się programowania na intuicyjnym, dostosowanym do ich możliwości programie Scratch Junior oraz poznają inne aplikacje dla małych programistów (dodatkowo także gry logiczne).

Nabierają obycia ze skryptami, rozwijają kreatywność, umiejętność logicznego myślenia, stają się twórcami zamiast odtwórcami.

Termin zajęć: zostanie podany wkrótce
Czas trwania 1 zajęć: 60 min
Koszt: 128 zł za 4 zajęcia w miesiącu, udzielamy zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Jak można zapisać dziecko?

• mailowo na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl lub
• telefoniczne pod numerem 22 487 18 70

W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika, telefon kontaktowy opiekuna lub uczestnika. Przed pierwszymi zajęciami uczestnik lub opiekun uczestnika jest zobowiązany wypełnić kartę uczestnika zajęć/warsztatów w sekretariacie Domu Kultury Stare Babice oraz dokonać płatności za zajęcia.