Kurs do egzaminu maturalnego

Kurs przeznaczony jest dla osób zdających egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Materiał kursu obejmuje zagadnienia wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W trakcie zajęć zostaną powtórzone i utrwalone wiadomości z działów matematyki, według programu opracowanego przez nauczyciela posiadającego wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu do egzaminów.

Korzyści związane z uczestnictwem w zajęciach:
• powtórzenie i usystematyzowanie materiału niezbędnego do zdania egzaminu
• uzupełnienie wiedzy
• nabranie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych
• stały monitoring postępów w nauce
• nauka w małych grupach
• weryfikacja poziomu wiedzy na próbnych egzaminach maturalnych
Każde zajęcia składają się z części teoretycznej i części ćwiczeniowej. Celem pierwszej części jest powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości niezbędnych do zdania matury, a drugiej – nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce, poprzez rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych.

Kurs realizowany będzie w grupach od 6 do 10 osób.
Czas trwania kursu 05.10.2018r – 26.04.2019r.
Kurs obejmuje 60h zajęć w piątki od godz. 17.00 do 19.30.
Nabór trwa.

Całkowita cena za kurs to 1800zł.

Płatność może być dokonywana w całości lub w 3 ratach z góry:
I rata 600 zł do dnia 25.09.2018
II rata 600 zł do dnia 25.11.2018
III rata 600 zł do dnia 25.01.2019

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe na adres zapisy@domkultury-starebabice.pl. W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy.

Płatności należy dokonać na konto bankowe Domu Kultury Stare Babice: Warszawski Bank Spółdzielczy nr 60 8015 0004 0036 1781 2030 0001. W tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, kurs matematyka-matura, I/II/III rata.

Płatność jest gwarancją miejsca. Płatność I raty wymagana jest najpóźniej do 25.09.2018. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia i płatność w terminie.
Zapraszamy!